Monthly Archives: April 2016

OSIDABULYU (OCW)

Tulad ng karaniwang sinasabi-sabi ng mga kwento sa mga pahayagan at iba pang babasahin, dalawa ang mukha ng tagumpay at maraming mukha ang buhay. Ang ating Dakilang Lumikha lang ang tunay nakaaalam nang tiyak na kahihinatnan ng bawat isa.

Ang mga kwento at karikatura sa pahinang ito ay halaw sa aking sariling karanasan at karanasan ng iba pang Osidabulyung tulad ko. Ang iba ay galing sa mga kuwento na narinig nating lahat, galing sa ibat-ibang sanggunian. Ang mga pangalan, lugal at siwasyon ay iniba upang mapangalagaan ang kanilang pribadong buhay. Dahil dito, ang mga karakter at lugal na ginamit ay naging isang kathang-isip lamang o piksyon.

Sana’y makapagdulot ito sa mga mahal kong mambabasa ng galak, paglilimi at mahalagang aral.

Sumasaludo ako sa lahat ng aking mga kasamahang Osidabulyu. Dapat bigyan ng maganda at kumpletong proteksyon ng pamahalaan ang lahat ng manggagawa sa ibang bansa.

Mabuhay ang mga Osi! Maraming salamat sa inyong lahat!

Rufran C. Frago
May-akda
Continue reading

Posted in OFW, Overseas Contract Workers, Overseas Foreign Workers, Pinoy OCWs, Risk Assessment and Treatment, Risk of Working Overseas, Risk-based Management, rufran frago, Rufran's Blogs, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Effects of Constraints to Critical Path

Identifying and validating project constraints affecting the schedule is an important part of monitoring and control. Constraints for the most part are project assumptions.

Treat them with caution and respect.

“Once started, the project is actually operating under three big traditional major constraints* of cost, time, and scope (*note that PMBOK had recently came up with six constraints).

Constraints imposed on activities are multiple limitations that will most likely further make it challenging and difficult to manage time.”

The critical path ultimately dictates the duration of the project. For this reason, a planning and scheduling person has to understand how constraints affect the schedule.
Continue reading

Posted in Analysis, Business, Construction Management, Critical Path, Critical Path Management, Data Assessment, Data Maturity, Information Maturity, Integrated Schedule, Issues and Problems, Longest Path, Managing Assumptions, Managing Constraints, Monitoring, Planning and Scheduling, Primavera Administration, Program Management, Program Schedule, Project Management, Quality Management, Risk Assessment and Treatment, Risk-based Management, rufran frago, Rufran's Blogs, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Setting the Critical Path

In the big situation, a man’s blind belief usually ends in disaster. Continue reading

Posted in Analysis, Business, Causes and effects, Construction Management, Critical Path, Critical Path Management, Data Assessment, Execution Strategy, Integrated Schedule, Integration, Longest Path, Opportunities, P6 Issues, Planning and Scheduling, Program Management, Program Schedule, Project Management, Quality Management, Reporting, Risk-based Management, rufran frago, Rufran's Blogs, Tools, Uncategorized, Variance Analysis | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Schedule Critical Path

Pencil pushers and computer jockeys are people who do not know what is going on around them, but moved only by the task to transfer listed data into the system.

Does this mean that the term critical path is but a salesperson word? Continue reading

Posted in Analysis, Business, Causes and effects, Critical Path, Critical Path Management, Data Assessment, Execution Strategy, Integrated Schedule, Integration, Issues and Problems, Longest Path, P6 Issues, Planning and Scheduling, Primavera Administration, Program Schedule, Risk-based Management, rufran frago, Rufran's Blogs, Threats, Type of Analysis, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment